logo

Arrow
Arrow

jakość produktów

Bezpieczne i skuteczne produkty WISH Pharmaceutical

Na rynku czeka cała moc suplementów diety i preparatów witaminowych. Dlatego nierzadko bywa, że wybór tej jednej marki jest trudny.

WISH Pharmaceutical jest odpowiedzią na wszystkie Twoje wątpliwości:

- innowacyjne receptury – stale poszukujemy nowych rozwiązań – tak, by suplementacja z WISH Pharmaceutical przynosiła jeszcze lepsze rezultaty,


- maksymalne dawki składników aktywnych – tak, aby produkt był jeszcze bardziej  efektywny zachowując przy tym  wszystkie normy zgodne z prawem


- doskonały stosunek jakości do ceny – stawiając na WISH Pharmaceutical, doskonale wiesz, za co płacisz i masz pewność, że inwestujesz w preparaty, które wszechstronnie wspomogą pracę Twojego organizmu.

- 100% sprawdzonych składników zaufanego pochodzenia – nasze suplementy i witaminy powstają pod ścisłą kontrolą, a jakość wszystkich elementów, które je tworzą jest dla nas priorytetem, wyszystkie nasze produkty spełniają standardy GMP (Good Manufacturing Practices), GHP (Good Hygienic Practice) i HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) zgodne z normami UE (numer wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: HŻ.P-422-27-7597).

Czym jest HACCP?

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jaj jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności .

- produkty zdrowej żywności z certyfikatem BIO - numer certyfikatu BIO PL-03-003507

Certyfikat jest jedyną obiektywną gwarancją!

Co gwarantuje? Daje pewność, że rośliny i gleba (zwierzęta i ich pasza) nie były traktowane żadnymi chemicznymi środkami ochrony roślin. (Pestycydy czyli środki ochrony mogą być również biologiczne, oparte na wyciągach roślinnych lub bakteriach i te są dozwolone.)e

W przypadku hodowli oznacza, że zwierzęta są dobrze traktowane i mają zapewnione dobre warunki, zgodnie z ustalonymi normami. Jednostka certyfikująca sprawdza próbki roślin (lub mięsa), a także próbki gleby i oprócz takiej kontroli przed wydaniem certyfikatu może też przeprowadzać kontrole niezapowiedziane.

To dla nas jedyna gwarancja, że produkty są naprawdę wyprodukowane bez chemicznych środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych. Lepszej gwarancji nie ma.

WISH Pharmaceutical

Wyszystkie nasze produkty spełniają standardy GMP (Good Manufacturing Practices), GHP (Good Hygienic Practice) i HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) zgodne z normami UE (numer wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: HŻ.P-422-27-7597

Slider

WISH Group, Bluszczowa 17A, 30-049 Kraków, Poland
Tel: 790 626 026 | Email: info@wishpolska.pl

 

© 2016 | Realizacja: perfekcyjneStrony.pl